1. Organizatorem Konkursu jest BEZkonkurencja (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.01.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 27.01.2019r. (do godziny 23:00). 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: 

•– jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie

•– zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia

•– wykonała Zadanie Konkursowe. 

5. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 6. stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

6. Zadanie Konkursowe polega na: 

•    1. polubieniu posta konkursowego na profilu @bezkonkurencja

•    2. zaobserwowaniu profilu @bezkonkurencja

•    3. skomentowaniu zdjęcia konkursowego oraz oznaczeniu trzech innych użytkowników instagrama 

7. Organizator wybierze jedną osobę i nagrodzi ją darmową bezą o średnicy 30cm, waga około 1,8kg z owocami oraz kremem

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 27.01.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. 

9. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci darmowej sesji jest przesłanie prywatnej wiadomości zwrotnej do dnia 27.01.2019r. do godziny 23:59

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru osoby wygranej. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

11. Uczestnik akceptuje fakt, że wygrana beza może zostać wykorzystana na potrzeby reklamy marki BEZkonkurencja

12. Organizator dowozi wygraną bezę w zasięgu 10km od centrum Ząbek